De Zonnewijzer

BSO

Om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling heeft de school besloten om de buitenschoolse opvang zelf te gaan organiseren. Hierdoor kunnen onderwijs en opvang op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Bij het vormgeven van de buitenschoolse opvang sluiten wij dan ook aan op de missie en visie die de school.

Dagindeling

Tijdens de opvang volgen wij globaal de volgende dagindeling:
7.30 – 8.25 uur 
Kinderen worden gebracht en doen een rustige activiteit met de pedagogisch medewerker. De  dag wordt geopend met de kinderen middels een rustig gesprek en een kleine activiteit naar interesse. Om (uiterlijk) 8.25 uur gaan de kinderen naar hun klas.

14.00 – 14.30 uur
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden uit de klassen gehaald en de kinderen van de overige groepen komen zelf naar de BSO ruimte. De kinderen krijgen wat te drinken en fruit.

14.30 – 15.30 uur 
Vrij spelen. De hele groep gaat buiten spelen.

15.30 – 16.45 uur   
Gezamenlijke activiteit in het kader van talentontwikkeling en visie van de school (workshop, kunstenkabinet, techniek, muziek, creativiteit). Er kan ook gekozen worden om een activiteit buiten de school te volgen.

16.45 – 17.00 uur    
Gezamenlijk moment om iets te drinken en te eten.

17.00 – 18.00 uur
Vrije invulling i.v.m. ophaal uur.

U kunt uw kind inschrijven via deze link.
Middels de ondertekening van het contract gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden

Ouder Login BSO

Beleidsdocumenten ten aanzien van de BSO:

Veiligheid en gezondheidsbeleid Quo Vadis
Veiligheid en gezondheidsbeleid de Zonnewijzer
Pedagogischbeleidsplan Quo Vadis
Pedagogisch werkplan BSO De Zonnewijzer
Mentorschap de Zonnewijzer
Klachtenprocedure BSO de Zonnewijzer
Inspectierapport GGD november 2018
BSO de Zonnewijzer flyer
BSO Zonnewijzer GGD Rapport