De Zonnewijzer
Home>Ouders>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs door actief mee te praten. Elke school dient wettelijk een medezeggenschapsraad te hebben.

De medezeggenschapsraad (MR) op De Zonnewijzer bestaat uit twee geledingen: een oudergeleding en een personeelsgeleding. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen enerzijds het bevoegd gezag (bestuur) en anderzijds de ouders en de leerkrachten.

De MR kent de functies van voorzitter en secretaris, waarbij de invulling bij voorkeur wordt verdeeld over beide geledingen. De MR heeft drie soorten recht: instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie. De MR komt vijf à zes keer per jaar bijeen en deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Wilt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad van De Zonnewijzer? Stuur dan een mail naar: mrzonnewijzerdiepenveen@gmail.com

De MR bestaat uit de volgende leden:
Leerkrachtgeleding:
Marko van Koningsveld
Peter Spekschoor – secretaris

Oudergeleding:
Marleen Klavers
Menno Visser

verslagen en notulen:

Notulen MR 01-04-2019
Notulen MR 28-01-2019
Notulen MR26-06-2018
Vraag en antwoord MR 26 maart 2018 deel huisvesting
Notulen MR 26 maart 2018
Jaarverslag MR 2017

Notulen MR 29-01-2018
Notulen MR 16-10-2017

Notulen 20 juni 2017
Notulen 10 april 2017
Notulen 30 januari 2017
Notulen 21 november 2016
jaarverslag-2015-2016
notulen-19-september-2016