Beleidsdocumenten

 

Kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar maken veel ontwikkelingen door. Daarom is goede begeleiding in deze levensfase erg belangrijk. Om te waarborgen dat alle pedagogisch medewerkers middels dezelfde richtlijnen werken is er op kindcentrum de Zonnewijzer een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de tak kinderopvang. 

Knutselen

 

 

Wanneer kinderen naar het peuterspelen of de BSO komen moet dit voor hen een veilige en vertrouwde plek zijn, een plek waar kinderen het fijn hebben met elkaar. Dit is voor de Zonnewijzer een belangrijke pijler in het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch medewerksters scheppen een kader waarbinnen activiteiten plaats kunnen vinden, maar de kinderen hebben een duidelijke stem in de keuze welke activiteiten ondernomen worden. 

 

Het uitgangspunt in de verschillende beleidsplannen is dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen als basis dient voor de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. Bovendien is de taak van de medewerkers om de kinderen de gelegenheid te geven hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde, daarom wordt ieder kind in zijn eigen tempo ondersteunt en gestimuleerd, zonder uit te gaan van een ‘standaard’ kind.

 

Het pedagogisch doel luidt dan ook: kinderen dienen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. 

Naast het pedagogisch beleid maken wij gebruik van huisregels en verschillende protocollen. Denk hierbij aan de meldcode kindermishandeling, het veiligheids-en gezondheidsbeleid, de manier waarop we het mentorschap vormgeven. U kunt de verschillende beleidsplanen e.d. op deze website inzien. De GGD checkt jaarlijks of een kinderopvang locatie voldoet aan de gestelde eisen. Ook dit rapport is in te zien. De overige protocollen (zoals pestprotocol, vervoersprotocol, rouwprotocol) kunt u altijd opvragen op de locatie. 

 

Algemene voorwaarden Kinderopvang De Zonnewijzer 2022-2023

Inspectierapport GGD sept 2021 Peuterspelen

Enquete tevredenheid BSO

Klachtenregeling Stichting Kinderopvang Varietas

Mentorschap en de rol van Pedagogisch Coach

Oudercommissie Kinderopvang Kindcentrum de Zonnewijzer

Meldcode Stichting Kinderopvang Varietas

Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Zonnewijzer

Pedagogisch beleidsplan Stichting Kinderopvang Varietas

Veiligheid en Gezondheidsbeleid Kinderopvang De Zonnewijzer

Veiligheid en Gezondheidsbeleid Stichting Varietas

KDV De Zonnewijzer jaarlijks onderzoek 280622

BSO De Zonnewijzer jaarlijks onderzoek 111022

Brief stamgroep algemeen

Spelen

We bieden veelzijdige activiteiten die de belangstelling prikkelt

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren