BSO

Om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling heeft de school besloten om de buitenschoolse opvang zelf te gaan organiseren. Hierdoor kunnen onderwijs en opvang op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Bij het vormgeven van de buitenschoolse opvang sluiten wij dan ook aan op de missie en visie die de school.

 

  School

      

We bieden veelzijdige activiteiten die de belangstelling prikkelt

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren