Kinderopvang

Om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling heeft de school besloten om de buitenschoolse opvang zelf te gaan organiseren. Hierdoor kunnen onderwijs en opvang op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Bij het vormgeven van de buitenschoolse opvang sluiten wij dan ook aan bij de missie en visie van de school. U kunt via de site de verschillende beleidsdocumenten vinden en de manier van inschrijven. 

 

We zijn bezig met de opstart van peuterspelen medio 2021. Via de site houden we u op de hoogte. 

 

 

      BSO

We bieden veelzijdige activiteiten die de belangstelling prikkelt

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren