Schooltijden

5 gelijke dagen model

Vanaf schooljaar 2016/2017 werkt de Zonnewijzer, in overeenstemming met de ouders, met een 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle leerlingen van 8.30 tot 14.00 uur naar school toe gaan. Dit heeft als voordeel dat het meer rust voor leerlingen en ouders oplevert, meer regelmaat en structuur in het dagprogramma geeft en dat er meer tijd over blijft voor buitenschoolse activiteiten in de middag.

 

Groepen 1 t/m 8

 

Maandag 8.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag 8.30 uur – 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur – 14.00 uur
Donderdag 8.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur

 

Peuterspeelzaal/BSO

Op dit moment wordt de VSO (voorschoolse opvang) geregeld door Landstede Kinderopvang.

 

De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een combinatie van (vrijwillige) ouders en leerkrachten van de Zonnewijzer.

 

De leerlingen die gebruik maken van de VSO en BSO vanuit Landstede worden naar school gebracht en ook van school opgehaald om naar de locaties (in Diepenveen) te gaan.

 

Werken met laptops

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren