De Zonnewijzer
Home>Schoolgids

Aanname, -en uitstroombeleid

Aanname, -en uitstroombeleid Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op De Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: het kind de leeftijd van 4 jaar heeft

Lees verder >

Contact met thuis

Contact met thuis Opvoeden gebeurt thuis en ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op school door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het

Lees verder >

De resultaten

De resultaten Instroom Een nieuwe school is voor een kind altijd spannend. Of het nu gaat om de stap van de peuteropvang naar de basisschool of van instroom in een hogere klas, het gaat altijd samen met een hoop veranderingen

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Handig om te weten

Handig om te weten Is uw kind jarig en wil hij of zij trakteren? Of wil uw kind graag met de fiets naar school? Over dit soort zaken en nog vele anderen kunt u meer lezen in dit hoofdstuk. Calamiteiten

Lees verder >

Het team

Het team Ons team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een intern begeleider, een ICT- coördinator, een bouwcoördinator, een vertrouwenspersoon (contactpersoon) en een conciërge. De directie geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en

Lees verder >

Inspectierapport

Basisschool De Zonnewijzer in Diepenveen heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De school kan zich in voldoende mate verantwoorden over het leren van de leerlingen. De school haalt voldoende eindresultaten. De leerlingen ontwikkelen zich in

Lees verder >

Lestijden, vakanties, uren, leerplicht en verlof

Lestijden, vakanties, urenverantwoording, leerplicht en verlof Lestijden Maandag             Dinsdag                Woensdag         Donderdag         Vrijdag Groep 1/m 8     8.30-14.00 uur   8.30-14.00 uur   8.30-14.00 uur   8.30-14.00 uur  8.30-14.00 uur Vakanties- Schooljaar 2016-2018 2016-2017                                          2017-2018 Herfstvakantie             15-10 t/m  23-10  2016                    21-10 t/m 29-10 2017 Kerstvakantie              

Lees verder >

Missie en visie

Missie en visie Basisschool De Zonnewijzer biedt goed onderwijs aan leerlingen. We bieden de leerlingen een rijke leeromgeving en een gevarieerd onderwijsaanbod. De leerlingen voelen zich betrokken bij de school en nemen verantwoording voor hun eigen leerproces. Het leren op

Lees verder >

Ons onderwijs

Ons onderwijs Vanuit de vijf waarden die we als school belangrijk vinden willen we ons onderwijs op De Zonnewijzer vorm geven: verwondering – ruimte geven – integriteit – veiligheid – verantwoordelijkheid Dit zijn voor ons speerpunten binnen ons onderwijs en

Lees verder >