Aanmelden nieuwe leerling

Een nieuwe school is voor een kind altijd spannend. Of het nu gaat om de stap van de peuteropvang naar de basisschool of van instroom in een hogere klas, het gaat altijd samen met een hoop veranderingen en indrukken. Wij helpen graag ervoor te zorgen dat uw kind snel zijn plaats bij ons heeft gevonden. In de beginfase onderhouden we met de ouders/opvoeders frequent contact om elkaar te informeren hoe het kind op de nieuwe schoolsituatie reageert.

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor De Zonnewijzer? Dat kan via dit Zonnewijzer inschrijfformulier