Tevredenheidsonderzoek

Vlak voor de Corona-uitbraak hebben we een tevredenheidsonderzoek onder ouders gehouden. De resultaten staan hieronder.

Oudertevredenheidsonderzoek 2020