Contact met ouders

Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de leervorderingen van hun kind(eren) onderhouden we regelmatig contact. Hieronder vindt u verschillende middelen en momenten, buiten de reguliere bijeenkomsten zoals ouder-kindgesprekken en adviesgesprekken over leerlingen van groep 8

Informatiekalender

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders en verzorgers van ons de informatiekalender. Hierop staat wanneer u welke activiteiten kunt verwachten zodat u daar al vroeg rekening mee kunt houden.

 

Ouderkiekje

Een paar keer per jaar stellen we alle ouders/verzorgers in de gelegenheid om in de klas van hun kind te komen kijken. Om 8.30 uur zorgen wij dat de koffie klaarstaat. De data voor ouderkiekjes vindt u in de informatiekalender en in het agendablok van de tweewekelijkse nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief, website en Facebook

Tweewekelijks brengen we ouders/opvoeders op de hoogte van allerlei actuele informatie middels onze nieuwsbrief. Hierin vindt u praktische informatie en een overzicht van de activiteiten die de komende periode zullen plaatsvinden.

Via onze website houden we u op de hoogte van eventuele veranderingen binnen de schoolorganisatie. Hier vindt u ook foto’s van speciale activiteiten of excursies die hebben plaatsgevonden.

De Zonnewijzer maakt daarnaast gebruik van een eigen Facebook-pagina. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van foto’s van uw kind, dient u dit aan te geven bij de directeur van de school. Uiteraard zorgen we voor een goede keuze van foto’s, altijd in een onderwijssituatie. De Facebook-pagina dient als communicatiemiddel naar ouders en als PR-middel.

Meer weten over de contactmomenten tussen school en ouders? Kijk in de schoolgids bij het hoofdstuk Contact met thuis.

Oudertevredenheidsonderzoek

De mening van ouders is onmisbaar bij het beoordelen van de kwaliteit van een school. Ouders weten als geen ander hoe hun kind de school ervaart en of hun kind goed onderwijs krijgt. Ouders hebben een duidelijk oordeel over belangrijke zaken zoals het contact met de leerkracht(en), lesmaterialen, kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op de school.

Om die mening inzichtelijk te maken voor onze school nemen we elke twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek af; een professioneel instrument voor kwaliteitsmeting waarmee alle basisscholen in Nederland worden beoordeeld door middel van een tevredenheidsenquête onder ouders. Daarnaast nemen we ook een  leerling tevredenheidsonderzoek en leerkracht tevredenheidsonderzoek af. Zo kunnen we als school inzichtelijk krijgen waar verbeterpunten mogelijk zijn.