Beleidsdocumenten

 

Kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar maken veel ontwikkelingen door. Daarom is goede begeleiding in deze levensfase erg belangrijk. Om te waarborgen dat alle pedagogisch medewerkers middels dezelfde richtlijnen werken is er op Kindcentrum de Zonnewijzer een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de tak kinderopvang. 

Wanneer kinderen naar het peuterspelen of de BSO komen moet dit voor hen een veilige en vertrouwde plek zijn, een plek waar kinderen het fijn hebben met elkaar. Dit is voor de Zonnewijzer een belangrijke pijler in het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch medewerksters scheppen een kader waarbinnen activiteiten plaats kunnen vinden, maar de kinderen hebben een duidelijke stem in de keuze welke activiteiten ondernomen worden. 

Het uitgangspunt in de verschillende beleidsplannen is dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen als basis dient voor de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. Bovendien is de taak van de medewerkers om de kinderen de gelegenheid te geven hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde, daarom wordt ieder kind in zijn eigen tempo ondersteunt en gestimuleerd, zonder uit te gaan van een ‘standaard’ kind.

Het pedagogisch doel luidt dan ook: kinderen dienen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. 

Naast het pedagogisch beleid maken wij gebruik van huisregels en verschillende protocollen. Denk hierbij aan de meldcode kindermishandeling, het veiligheids-en gezondheidsbeleid, de manier waarop we het mentorschap vormgeven. U kunt de verschillende beleidsplanen e.d. op deze website inzien. De GGD checkt jaarlijks of een kinderopvang locatie voldoet aan de gestelde eisen. Ook dit rapport is in te zien. De overige protocollen (zoals pestprotocol, vervoersprotocol, rouwprotocol) kunt u altijd opvragen op de locatie. 

Algemene voorwaarden Kinderopvang De Zonnewijzer 2022-2023
Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Zonnewijzer
BSO Jaarlijks onderzoek november 23
Rapport peuterspelen oktober 2023
Brief stamgroep algemeen
KDV De Zonnewijzer GGD