Ons onderwijs

Vanuit de vijf waarden die we als school belangrijk vinden, willen we ons onderwijs op De Zonnewijzer vorm geven:

verwondering – ruimte geven – integriteit – veiligheid – verantwoordelijkheid.

Dit zijn voor ons speerpunten binnen ons onderwijs en zo willen we ook werken met de leerlingen op school. Deze vijf waarden zullen de leerkrachten uitdagen in hun onderwijs. En hiermee willen we toegroeien naar een excellente school.

Talentontwikkeling

Deze leerling populatie van de Zonnewijzer vraagt om extra aanbod buiten de normale vakgebieden om. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het aanbod van workshops en techniek. Met ingang van schooljaar 2016/2017, het jaar waarin de school werkt met het 5 gelijke dagen model, zal er iedere vrijdagmiddag een bijzonder lesaanbod zijn voor alle groepen:

  • workshops,
  • culturele activiteiten,
  • muzikale activiteiten,
  • wetenschap en technologie

Hierbij staat de interesse en het talent van de leerlingen centraal.

 

Het directe instructiemodel

Om zo effectief mogelijk om te gaan met de leertijd maken wij binnen onze vakgebieden gebruik van het directe instructiemodel. De leerlingen krijgen hierbij instructie naar behoefte aangeboden. Na de basisstof werken de leerlingen aan herhalingsstof of verrijkingsstof. Wij willen voor de leerlingen zo voorspelbaar mogelijk zijn.

Daarom werken wij met een week- en dagplanning. Middels de weektaak leren de leerlingen hun werk te plannen en worden zij zelf verantwoordelijk gesteld voor hun leerproces. De klassen zijn in groepjes ingedeeld, waardoor kinderen met elkaar kunnen samenwerken. Het samenwerkend leren wordt bevorderd door het inzetten van diverse coöperatieve werkvormen.