Visie

Basisschool De Zonnewijzer biedt goed onderwijs aan leerlingen. We bieden de leerlingen een rijke leeromgeving en een gevarieerd onderwijsaanbod. De leerlingen voelen zich betrokken bij de school en nemen verantwoording voor hun eigen leerproces. Het leren op De Zonnewijzer is leuk en uitdagend. De leerkrachten van De Zonnewijzer hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zij begeleiden de kinderen op een wijze die past bij het individuele kind.

De Zonnewijzer biedt kinderen en medewerkers een veilige leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dit is mogelijk door met een open houding met elkaar om te gaan, door elkaar te groeten, door het vermogen je te kunnen inleven in de ander, door te luisteren en door te genieten van elkaar. Daarnaast wordt veiligheid gecreëerd door het structureren van de leeromgeving door middel van heldere afspraken en een voorspelbare dag- en/of weekindeling.

De Zonnewijzer biedt kinderen en medewerkers optimale ontplooiingskansen

Leren is een ontdekkingsreis. Om te blijven ontdekken creëren we een uitdagende leeromgeving. We bieden veelzijdige activiteiten die de belangstelling prikkelt en die de talenten van de kinderen en medewerkers zichtbaar maakt en verder ontwikkelt. Het aanbieden van gedifferentieerde leeractiviteiten biedt onderwijs passend bij de talenten van kinderen.

We leren van elkaar door samen te werken en ervaringen uit te wisselen over het individuele en gezamenlijke leerproces. Verschillende leerstijlen worden herkend en de leeractiviteiten worden zoveel mogelijk aangepast aan de leerstijl van het betreffende kind.

 

De Zonnewijzer staat open voor, en wil leren van, informatie uit de omgeving

We laten ons graag inspireren door vernieuwde inzichten op het onderwijs in deze tijd, door middel van het lezen van vakliteratuur, en het volgen van cursussen en individuele studies. Om de kwaliteit van ons onderwijs goed te houden, staan wij open voor de mening en ervaringen van ouders, door middel van het organiseren van ouderavonden en het met elkaar in gesprek gaan over een bepaald onderwerp.