De vakgebieden

Op De Zonnewijzer maken we gebruik van veel interactieve methodes. We hechten veel waarde aan creativiteit, natuur, cultuur en techniek en dat komt terug in de vakken die we geven. We zijn er met alle leerkrachten en medewerkers op gericht om toe te groeien naar een excellente school.

 

Techniek

Met behulp van onze techniektorens, techniektafels en techniekkasten, krijgen de leerlingen op praktische wijze inzicht in diverse technische vaardigheiden zoals: bouwen, chemie, magnetisme, tandwielen, timmeren en stroomkringen. Vier keer per jaar wordt er een techniekmiddag georganiseerd in de school.

Engels

Vanaf groep 1 maken de leerlingen van De Zonnewijzer op speelse wijze kennis met de Engelse taal. In de onderbouw ligt de nadruk op de mondelinge communicatie en in de midden- en bovenbouw op de mondelinge en schriftelijke communicatie. We werken vanuit de methode Groove me.

Catechese

In deze lessen leren de leerlingen over het christendom en andere godsdiensten. Het uitgangspunt is het in respect voor elkaar leren omgaan met elkaar. Op De Zonnewijzer wordt gewerkt met de Trefwoord-methode. Drie keer per jaar vindt er een viering plaatst (opening schooljaar, kerstviering en paasviering). Daarnaast leggen alle klassen door de basisschoolperiode een zevental bezoeken af aan verschillende geloofsgemeenschappen (zoals de dorpskerk in Diepenveen, het klooster in Sion of een moskee).

                 

 

Bewegingsonderwijs

Wij willen de leerlingen laten ervaren dat bewegen gezond en vooral ook leuk is. Er wordt aandacht besteed aan balvaardigheid, spel, turnen en atletiek. Sportief gedrag staat voorop. De kleuters sporten in de speelzaal en de andere groepen gaan twee keer in de week naar de sportzaal in het Hof van Salland. De kinderen kunnen na de gymles niet douchen, wel nemen ze na elke gymles de spullen mee naar huis voor een wasbeurt.

Expressievakken

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren zich op verschillende manieren uit te drukken. De vakken tekenen en handvaardigheid vallen hieronder, maar ook onderdelen als drama en muziek.

Kanjertraining

Op onze school vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen ontzettend belangrijk. De begeleiding van de kinderen wensen we hierin professioneel aan te pakken. De Zonnewijzer is gecertificeerd als Kanjerschool. Lees meer over de kanjertraining via: www.kanjertraining.nl.

Burgerschapszin

Het onderdeel Burgerschapszin heeft als doel leerlingen te leren deel uitmaken van een gemeenschap en daarin een actieve rol te vervullen. Goed burgerschapszin begint in de gemeente van de school; kinderen leren met elkaar omgaan, met elkaar samenwerken, waarbij de vertaalslag naar de maatschappij wordt gemaakt. Te denken valt aan activiteiten als: vieringen, schoolreisjes, het goededoelenproject, dagelijks het Jeugdjournaal kijken en gastlessen rondom maatschappelijke thema’s.

Workschops

Op De Zonnewijzer worden vier keer per jaar diverse workshops aangeboden. Kinderen kunnen zich intekenen voor een workshop die ze de hele middag bijwonen. Te denken valt aan drama, theater, mozaïek, dans en fotografie. De workshops verschillen per jaar. We zijn afhankelijk van ouders die zich aanbieden voor het geven van een workshop.

Voor meer informatie over andere vakken, zoals Verkeer, Rekenen en Lezen kunt u onze schoolgids lezen. Deze vindt u bovenaan deze website.

Verrijking

Op vrijdag is er één keer in de twee weken een collega die er speciaal is voor de verrijking. Hij biedt een moeilijker programma aan voor leerlingen die meer aan kunnen. We gebruiken het woord hoogbegaafdheid niet op onze school. We geven de leerlingen, die het nodig hebben, extra uitdaging in de verrijkingsgroep.