Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door een enthousiaste groep ouders die de school helpt bij het organiseren van tal van leuke activiteiten voor onze kinderen. Zo regelt de ouderraad veel van de praktische zaken rondom het Sinterklaasfeest, de kerst- en paasvieringen en het schoolpleinfeest. Daarnaast bedenken en organiseren zij, samen met andere ouders, de versiering van school bij elk nieuw seizoen en bij de verschillende feestelijke gelegenheden.

Ook is de ouderraad de vertegenwoordiging van alle ouders op school. Dit betekent dat de ouderraad op eigen initiatief of op verzoek van ouders in gesprek kan gaan met de medezeggenschapsraad, het lerarenteam en de directie. Tijdens de vergaderingen, waar altijd twee leerkrachten aanwezig zijn en soms ook de directie, kan de ouderraad op een laagdrempelige manier zaken aan de orde stellen of de school attent maken op dingen die door onze kinderen of door andere ouders zijn opgemerkt.

Wilt u contact opnemen met de ouderraad van De Zonnewijzer? Stuur dan een mail naar Nanneke Pol. Zij zal de berichten doorsturen naar de voorzitter.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de groepen 1 t/m 8 wordt een bijdrage gevraagd voor een aantal activiteiten die de school jaarlijks organiseert. Van de ouderraad krijgt u bericht over de (vrijwillige) ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de ouderraad geïnd. De ouderbijdrage is bestemd voor onder andere het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, excursies, culturele vorming, bijdrage sportactiviteit en het schoolpleinfeest. Van de school krijgt u een rekening voor de activiteiten schoolreis en schoolkamp.

Zo werkt de MR & OR:

mr or infographic

De notulen van de OR zijn te vinden in de app van school.