Schooltijden

5 gelijke dagen model

Vanaf schooljaar 2016/2017 werkt de Zonnewijzer, in overeenstemming met de ouders, met een 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle leerlingen van 8.30 tot 14.00 uur naar school toe gaan. Dit heeft als voordeel dat het meer rust voor leerlingen en ouders oplevert, meer regelmaat en structuur in het dagprogramma geeft en dat er meer tijd over blijft voor buitenschoolse activiteiten in de middag.

 

Groepen 1 t/m 8

Maandag 8.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag 8.30 uur – 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur – 14.00 uur
Donderdag 8.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur

VSO/BSO

Op dit moment wordt de VSO (voorschoolse opvang) en de BSO (buitenschoolse opvang) op de Zonnewijzer door de collega's van de kinderopvang geregeld. 

De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een combinatie van vrijwillige ouders en leraren van de Zonnewijzer.