Kinderraad

Op De Zonnewijzer is een kinderraad actief. Vanuit elke klas nemen twee kinderen zitting in de kinderraad. De raad wordt bijgestaan door de directeur van de school. Er vinden een aantal vergaderingen per schooljaar plaats waarbij de leden van de kinderraad actief kunnen meedenken en meebeslissen. De directeur houdt de ouders via de nieuwsbrief op de hoogte.

Waarom een kinderraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.