Kinderopvang

Om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling is de Zonnewijzer vanaf 1 april 2021 een Kindcentrum voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We hebben een schooleigen Kinderopvang opgericht, in eigen beheer. Zo kunnen we het onderwijs en de opvang op elkaar aan laten sluiten en versterken. De Kinderopvang sluit aan bij de missie en visie van de school. U kunt via de pagina's op deze site alle informatie vinden over de twee vormen van kinderopvang namelijk het peuterspelen en de BSO (met voor en naschoolse opvang). Voor meer informatie kunt u zich richten tot Nanneke Pol, directeur Kindcentrum (n.pol@varietas.nl) of bij Lotte van Aken, coördinator Kinderopvang (c.bielderman@varrietas.nl). 

We hebben hier een mooie folder van onze kinderopvang.