Het team

Het team van Basisschool de Zonnewijzer meent dat communicatie het belangrijkste middel is om de band  tussen ouders, leerkrachten en leerlingen goed te houden. Wanneer er niet of nauwelijks, of niet op een correcte manier, gecommuniceerd zal worden, kunnen er problemen ontstaan. De leerkrachten staan om deze reden altijd open voor gesprek. Naar de kinderen proberen we een zo open mogelijke houding te hebben om een goede vertrouwensband op te kunnen bouwen. Een school moet een veilige plek zijn voor de leerlingen. Daar staan we voor en zullen we ons uiterste best voor doen!

Team basisschool De Zonnewijzer & BSO.

‘De leerkrachten van De Zonnewijzer hebben een grote passie voor hun vak. Ze hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en begeleiden de kinderen op een wijze die past bij het individuele kind.’

Leerkrachten voor schooljaar 2023-2024

Groep 1 Lisanne Presser
Groep 2A

Marion Schutte & Marieke Kolkman

Groep 2 B Rianne Burema & Nicole Oldenhof
Groep 3

Britt Bekhuis

Groep 4A Anniek Smeenk 
Groep 4B Robert Hulman & Lian Groten
Groep 5  Marieke Witteveen & Louis Goltstein
Groep 6 Niek te Riele & Nicole Oldenhof
Groep 7

Stephanie Balster & Wietse Sterk

Groep 8

Peter Spekschoor & Marieke Kolkman

Ondersteunend personeel:

Intern begeleiders Judith Hendrickx & Louis Goltstein
Administratie BSO & BSO Lotte van Aken
BSO Sanne van der Wal, Bianca Ouwerkerk, Kevin Mulder, Nino Niemantsverdriet, Alex van de Pieterman, Isa Korenblik, Mariska Hebben & Ryanne Tutert
Onderwijsassistent Nino Niemantsverdriet, Kevin Mulder &
Alex van de Pieterman
Peuterspelen Iris Mulder & Ryanne Tutert 
Gymnastiek Noor Teunissen
Conciërge Bertus Nijenhuis
Directeur Nanneke Pol
Teamleider Marieke Kolkman