Tijden

Dagindeling peuterspelen

Tijdens het peuterspelen volgen wij globaal de volgende dagindeling:
8.30 – 9.30 uur
Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht en er is een kort inloopmoment. De kinderen zijn in de gelegenheid met hun ouder een kleine activiteit te doen. Om 8.45 uur vertrekken alle ouders en spelen de kinderen verder in de diverse hoeken in het peuterspeellokaal. 

9.30 – 10.00 uur
Kinderen doen mee aan een kringactiviteit, hierbij volgen we de methodiek van Uk en Puk. 

10.00 – 11.00 uur
Kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers wat eten en drinken en gaan dan naar buiten 

11.00 -12.00 uur
Kinderen spelen verder in het lokaal en rond 11.45 uur wordt er opgeruimd en wordt de dag afgesloten. 

Dagindeling BSO

Tijdens de opvang BSO volgen wij globaal de volgende dagindeling:

7.30 – 8.25 uur 
Kinderen worden gebracht en doen een rustige activiteit met de pedagogisch medewerker. De  dag wordt geopend met de kinderen middels een rustig gesprek en een kleine activiteit naar interesse. Om (uiterlijk) 8.25 uur gaan de kinderen naar hun klas.

14.00 – 14.30 uur
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden uit de klassen gehaald en de kinderen van de overige groepen komen zelf naar de Kinderopvang ruimte. De kinderen krijgen wat te drinken en fruit.

14.30 – 15.30 uur 
Vrij spelen. De hele groep gaat buiten spelen.

15.30 – 16.45 uur   
Gezamenlijke activiteit in het kader van talentontwikkeling en visie van de school (workshop, kunstenkabinet, techniek, muziek, creativiteit). Er kan ook gekozen worden om een activiteit buiten de school te volgen.

16.45 – 17.00 uur    
Gezamenlijk moment om iets te drinken en te eten.

17.00 – 18.00 uur
Vrije invulling i.v.m. ophaal uur.